Information om stöd vid demenssjukdom

Du som har en demenssjukdom eller är anhörig och i behov av råd och stöd, kan vända dig till kommunens demenssamordnare, biståndsbedömare eller anhörigstödverksamhet.

I demensprogrammet kan du läsa mer om vilket stöd som finns att få. Du har möjlighet att ansöka om stöd och hjälp i vardagen för att kunna leva ett så gott och tryggt liv som möjligt. Kommunens demenssamordnare, biståndsbedömare eller anhörigstödsverksamheten nås via: 

Kontaktcenter 0500-49 80 00 

Läs mer om Anhörigstöd i Skövde.