Person som spelar fia med knuff

Demensvård

I dag har cirka 160 000 personer i Sverige någon form av demenssjukdom. Varje år insjuknar cirka 25 000 personer. Det finns ett hundratal olika demenssjukdomar och den vanligaste är Alzheimers sjukdom.

Vi vill bidra till att personer med demenssjukdom och deras anhöriga upplever trygghet och ökat välbefinnande. Vi kallar detta "God demensvård i Skövde kommun".

Du som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Inom Skövde kommun finns olika former av stöd som riktar sig både till personer med demenssjukdom och till deras anhöriga. I demensprogrammet kan du läsa mer om vilket stöd som finns att få. Du har möjlighet att ansöka om stöd och hjälp i vardagen för att kunna leva ett så gott och tryggt liv som möjligt.