Träffpunkter - mötesplatsen för seniorer

Du som är senior i Skövde kommun är hjärtligt välkommen till någon av våra träffpunkter!

Oavsett var du bor i kommunen kan du besöka valfri träffpunkt och verksamheterna är till för alla kommunens seniorer. Ta del av gemenskapen och det breda utbud av aktiviteter som finns. Månadsprogrammen hittar du presenterat under respektive träffpunkt.

Vi finns på åtta platser i kommunen: Skövde Centrum, Vasastaden, Norrmalm, Skultorp, Käpplunda Gärde, Södra Ryd, Tidan och Timmersdala 

Hos oss finns möjlighet till samvaro och en positiv fritid. Varje träffpunkt har egna program med aktiviteter som utgår från våra besökares intressen och önskemål samt verksamhetens möjligheter. Det kan till exempel vara allt från gymnastik till en rask stavgångspromenad, festligheter, musikunderhållning, frågesport och kaffeservering. Till vissa aktiviteter måste du anmäla dig annars är det bara att titta in. För fika, hobbymaterial samt några av aktiviteterna betalar du ett självkostnadspris. 

En positiv fritid är en mänsklig rättighet som ökar livskvalitet, befrämjar välmående, bryter isolering samt utvecklar det sociala nätverket. 

Ring gärna direkt till våra träffpunkter om du vill få mer information eller prata med någon av våra fritidsledare, se varje träffpunkts telefonnummer på respektive, följande webbsida. Du kan också kontakta oss via kommunens kontaktcenter på 0500-498000.