Fritidshem

Alla fritidshem ligger i anslutning till grundskolorna.

Om du är i behov av omsorg för ditt skolbarn på morgonen och/eller eftermiddagen kan du göra en anmälan till aktuellt fritidshem. Det gör du via e-tjänsten för förskola och skola.

På den här sidan finns också länkar till de kommunala och fristående grundskolorna. På respektive skolas sida hittar du kontaktuppgifter till fritidshemmen.