Bild på elever och lärare i klassrum. Foto: Jesper Anhede

Välja skola inför årskurs 7

Elever som ska börja årskurs 7 måste göra ett aktivt val av skola. Elever och vårdnadshavare bjuds in till information på Skövdes högstadieskolor, se aktuella tider under "Dokument".

Hur väljer jag skola?

Du väljer skola för ditt barn i e-tjänsten för förskola och skola, se "Självservice" (under "Länkar"). Där måste du göra ett aktivt val till de skolor du önskar att ditt barn ska gå på. E-tjänsten för val till åk 7 är öppen 1-31 januari 2022.

Om du inte gör ett aktivt val senast 31 januari kommer ditt barn att placeras på den skola där det finns plats kvar, när samtliga som gjort ett aktivt val har placerats.

Observera att det inte kommer göras någon påminnelse gällande skolvalet.

Föräldrar som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att välja skola.

Om du väljer en friskola i första hand måste du välja skolan i e-tjänsten för förskola och skola, se "Självservice". Själva ansökan till friskolan gör du direkt till friskolan. Tackar du ja till friskolan måste du också meddela detta till Skövde kommuns kontaktcenter, telefon 0500 - 49 80 00.

Skolplacering

Vilka regler som gäller för placering i kommunal grundskola kan du läsa om i "Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola åk 7 i Skövde kommun", som du hittar under "Dokument".

Skolskjuts

För aktuella skolskjutsregler, se under "Länkar".