Bild på elev som får hjälp i sin undervisning.

Sjukhusskolan

På Skaraborgs Sjukhus Skövde får barn och ungdomar under sin behandlingstid undervisning vid sjukhusskolan.

Sjukhusundervisningen ska öppna friska fönster för sjuka elever.

Information till dig som elev vid sjukhusskolan

Alla barn och ungdomar som behandlas på sjukhuset har rätt till undervisning. Sjukhusläraren planerar din undervisning tillsammans med dig och vid behov tar de kontakt med din hemskola om du och dina föräldrar samtycker. Det är hemskolan som har ansvar för din skolgång även när du är på sjukhuset. De ska vid behov ordna hemundervisning.

Ta gärna med ditt eget skolmaterial när du kommer till sjukhuset. All undervisning på sjukhusskolan anpassas efter hur du mår och är oftast individuell. Undervisningen sker på ditt rum, i annan lokal på avdelningen eller i sjukhusskolan. Skollokalerna finns på röda gatan vid hissen på plan 2.

Sjukhuslärarna omfattas av samma sekretess som sjukvårdspersonalen.

Sjukhusskolans mål

  • Att ta fasta på det friska hos eleven och stärka självkänslan, skolan är en friskfaktor
  • Att vara en brygga mellan eleven och hemskolan
  • Att skingra oroliga tankar
  • Att ge eleven kontinuitet i inlärningen
  • Att skapa trygghet, skolan är elevens vanliga miljö
  • Att minska behovet av stödinsatser vid återkomsten till hemskolan, för att då lättare nå kunskapsmålen

 
Respekt, ödmjukhet och samarbete är viktiga delar i värdegrundsarbetet.