Bild på Billingskolan.

Billingskolan

En modern skola som ligger på vackra Billingsluttningen.

Billingskolan invigdes hösten 2014 och har många öppna ytor och ett unikt taklandskap med oculus som tar in ljuset samt pausytor och atriumgård. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6 med grundsärskola samt fritidshem.    

Skolans ambition är att när eleverna lämnar den ska de förutom de grundläggande kunskaperna också vara utrustade med en välgrundad tilltro till sin egen förmåga och en väl utvecklad nyfikenhet.

Billingskolan har satsat mycket på att utveckla elevernas lärande med Ipad som verktyg. På lågstadiet finns klassuppsättningar och från och med årskurs 3 har alla elever en egen Ipad.

Det finns en skolskog med nybyggt vindskydd och grillplats och som används flitigt både på skoltid och fritidstid.

På skolan finns två förskoleklasser och grundskolan är organiserad i tre spår; Bärnstenen, Diamanten och Ametisten. På enheten finns även en grundsärskola Kristallen, som är organiserad i två klasser samt ett fritidshem. 

Fritidshemmen som består av tre avdelningar är integrerade i skolans lokaler. Två avdelningar för elever i förskoleklass - årskurs 1 och en avdelning för elever i årskurs 2-5. Fritidspedagoger har hand om rastverksamheten för hela skolan alla dagar.

För elever som ligger på sjukhus finns Sjukhusskolan. Det är en brygga mellan eleven och hemskolan, som har huvudansvaret för eleven även när han/hon är på sjukhus. Sjukhusskolan finns på Skaraborgs Sjukhus Skövde på röda gatan vid hissen på plan 2. Här kan barn och elever mellan 6 och 18 år få hjälp med sitt skolarbete.