Bild på Billingskolan.

Billingskolan

En modern skola som ligger på vackra Billingsluttningen.

Billingskolan har många öppna ytor och ett unikt taklandskap med oculus som tar in ljuset samt pausytor och atriumgård. Här går cirka 400 elever, från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Skolan har både grundskola och anpassad grundskola

Skolans ambition är att när eleverna lämnar den ska de förutom de grundläggande kunskaperna också vara utrustade med en välgrundad tilltro till sin egen förmåga och en väl utvecklad nyfikenhet.

Skolan är organiserad i tre spår: Bärnstenen, Diamanten och Smaragden. På enheten finns även den anpassade grundskolan Kristallen som är organiserad i tre klasser samt ett fritidshem. Fritidshemmen på grundskolan består av fem avdelningar. Tre avdelningar för elever i förskoleklass och åk 1 och två avdelningar för elever i åk 2–6. Fritidshemmen är integrerade i skolans lokaler. Fritidspedagoger har hand om rastverksamheten för hela skolan.

Billingskolan har satsat mycket på att utveckla elevernas lärande med Ipad som verktyg. Från förskolklass till åk 3 finns klassuppsättningar. Från och med höstterminen 2022 har eleverna i åk 4-6 egen dator.

Det finns en skolskog med vindskydd och grillplats och som används flitigt både på skoltid och fritidstid.

För elever som ligger på sjukhus eller ofta vistas där för vård finns sjukhusskolan. Det är en brygga mellan eleven och ordinarie skolan, som har huvudansvaret för eleven under sjukhusvistelsen. Sjukhusskolan finns på Skaraborgs Sjukhus Skövde på röda gatan vid hissen på entréplan. Här kan elever från 7 år till och med sista året på gymnasiet få hjälp med sitt skolarbete.