Bild på Heneskolan.

Heneskolan

Heneskolan är en F-6-skola, naturskönt belägen vid foten av rullstensåsen Getaryggen i stadsdelen Hentorp.

Närheten till naturen är en stor tillgång för verksamheten.

Skolan är indelad i tre spår: Smaragden och Rubinen för Förskoleklass - årskurs 3 och Opalen för årskurs 4 - 6. Fritidshem är integrerade i alla spår.

Heneskolans vision                                

En plats där jag tillsammans med andra får växa och bli den bästa jag kan vara!

Heneskolan är en Värdebaserad skola, där gemenskap, vänskap, trygghet, respekt, ärlighet, tillit, jämställdhet, mod och hänsyn är viktiga värdeord.

Eleverna ges möjlighet att utveckla sina förmågor genom kreativa och utmanande aktiviteter under hela skol- och fritidshemsdagen. Sång och musik får stort utrymme på skolan.

Trygghet, självkänsla och lust i lärandet är nycklar till inlärning!