Bild på Käpplundaskolan.

Käpplundaskolan

Käpplundaskolan ligger centralt, vackert och naturnära i stadsdelen Havstena.

Skolan har cirka 500 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Skolan är organiserad årskursvis med tre klasser per årskurs. För de yngre eleverna i F-åk 2 finns tre fritidshem: Orion, Pegasus och Cassiopeja. För de äldre eleverna finns en gemensam fritidsklubb.

Arbetet på Käpplundaskolan leds av en rektor och en biträdande rektor. Verksamheten på skolan är organiserad i arbetslag.

Lärarna i arbetslagen har ett kollegialt samarbete kring undervisning, lärandeprocesser samt elevstödjande insatser. Käpplundaskolan är en skola där eleverna ska känna sig trygga och vara framgångsrika i sitt lärande. Trygghet är en förutsättning för kunskapande. Skolan arbetar målmedvetet med att alla elever utifrån sina egna förutsättningar ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

I skolans elevhälsoteam ingår rektorer, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. Skolan strävar mot att en stor del av elevvården ska bedrivas i respektive arbetslag. I det elevstödjande arbetet medverkar även speciallärare och lärare i svenska som andraspråk.

På rasterna erbjuder skolans Trivselledare (TL) fler och mer varierande aktiviteter. Målet med arbetet är att öka rörelse och aktivitet bland elever på ett sätt så att alla kan vara med. Skolan ser även detta som ett förebyggande arbete för att undvika konflikter och kränkningar.