Bild på Lundenskolan.

Lundenskolan

Skolan är en central mötesplats för bostadsområdena Kilbacken, Kvarnsjön, Lunden, Rosenhaga och Storegården.

Lundenskolan är en grundskola med tillhörande fritidshem och fritidsklubb och här går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Det finns även en anpassad grundskola och som har ett tillhörande fritidshem. De tar emot elever från årskurs 1-9.

Skolan ligger nära natursköna Karstorps friluftsområde och Aspös naturområde. Vid Aspö har de sin skolskog med aktivitetsbana, vindskydd och grillplats. Skolan har också en stor skolgård som inbjuder till aktivitet och rörelse tillsammans med rastpedagogerna.

Lundenskolans vision

"En trygg miljö med kunskapsmål i fokus där elever och vuxna i samspel skapar en framtidstro och där lärande och utveckling går hand i hand".

Mål

  • Att lyckas i klassrummet
  • Att nå kunskapskraven
  • Att ha en god självkänsla
  • Att visa varandra ömsesidig respekt


Det betyder att:

  • vi utvärderar inte eleven - vi utvärderar skolans insats
  • elevens framgång - skolans ansvar!
  • vi har höga förväntningar på både lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer
  • vi har ett gott samarbete med vårdnadshavare och skapar delaktighet i skolans verksamhet - vi tar tidig kontakt med hemmen
  • undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet