Bild på Norrmalmskolan.

Norrmalmskolan

Norrmalmskolan är centralt belägen i ett område där blandad bebyggelse skapar en gemytlig atmosfär.

På skolan går för närvarande ca 260 elever. Skolan har två parallella klasser i varje åldersgrupp, från förskoleklass upp till årskurs 6.

Varje klass har en ansvarig lärare. Fritidspedagoger, förskollärare och lärare samarbetar för att vägleda eleverna i sin utveckling.

På skolan finns också fyra fritidsavdelningar.