Bild på Rydskolan.

Rydskolan

Skolan är belägen i norra stadsdelen Södra Ryd med cirka 6 500 invånare.

Rydskolan är en mångkulturell skola där språk- och kunskapsutveckling står i centrum. Skolan består av grundskola F-6, anpassad grundskola 1-9, fritidshem samt en Mottagnings- och modersmålsenhet.

Under de senaste åren har skolan byggts om och fräschats upp för att rymma en större anpassad grundskola samt inflyttning av Mottagnings- och modersmålsenheten. Skolan är nu en toppmodern skola med mycket fina och välutrustade lokaler. Skolan har flera specialsalar som till exempel slöjdsalar, hemkunskapssal och en fullt utrustad NO-sal. Skolgården med sina två konstgräsplaner och lekutrustning bjuder in till lek och spel. Skolan har också en skolskog.

Grundskolan är uppdelad i tre spår där de olika årskurserna har sina klassrum. I varje spår närmast skolgården finns tre av fyra fritidsavdelningar samt de tre förskoleklasserna. Den anpassade grundskolan har nya fina lokaler, också i direkt anslutning till skolgården.

Skolledningen på Rydskolan består av en rektor och fyra biträdande rektorer, alla med specifika ansvarsområden. Rydskolan har ett starkt och kompetent elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, psykolog och logoped samt skolledning. Skolan har också en egen skolbibliotekarie samt tillgång till ett fint bibliotek med ett brett utbud av böcker.

Grundskolan består av drygt 50 personal och cirka 360 elever. Den anpassade grundskolan har cirka 50 personal och cirka 40 elever. På Mottagnings- och modersmålsenheten arbetar cirka 30 personal med ett varierade antal elever.