Bild på Stöpenskolan.

Stöpenskolan

Skolan ligger strax norr om Skövde och är en grundskola för årskurs 7-9.

Om skolan

Stöpenskolan har många öppna ytor men även tillgång till fina klassrum och mindre grupprum där du kan jobba. Du möter stora ljusa områden där du kan vara under rasterna och du kan också vara ute på innergårdarna. Fritidsgården Lyan delar lokaler med rastaktiviteterna. I skolan finns en kafeteria som delvis bemannas med hjälp av elever och det erbjuds olika aktiviteter på rasterna. På skolan går det cirka 315 elever.

Vad vi vill uppnå

För att skapa god stämning och trygghet för alla jobbar vi aktivt med vår värdegrund och vår målsättning är att alla ska kunna känna sig delaktiga i vår verksamhet oavsett om man är elev eller förälder.

Du som elev är i centrum för lärare och personal på Stöpenskolan. Vi har lärare som är engagerade och öppna för utveckling. Många av Stöpenskolans lärare driver olika projekt och fortbildar sig hela tiden för att kunna hålla en hög kvalitet på undervisningen. Samtidigt som vi tycker att kunskap är viktigt är vi måna om att du trivs hos oss. Vi vill ha en bra relation till våra elever och vi vill att du ska känna att vi ser dig som person.

Så arbetar vi

På Stöpenskolan finns tre arbetslag där lärarna och eleverna är organiserade årskursvis. Genom våra årskursvisa arbetslag kan lärarna lättare samarbeta kring dig som elev. Vi lägger ner mycket tid på att skapa fungerande grupper och klasser. För att du som elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt är det viktigt med en god arbetsmiljö, därför är studiero och kunskap i fokus hos oss. På Stöpenskolan får du som elev en kvalitativ undervisning i en stimulerande och god arbetsmiljö.

Visste du att…? 

Stöpenskolan är den mellanstora skolan i samhället Stöpen. Vi har nära till natur och friluftsliv, och skolan erbjuder välorganiserade idrottsmöjligheter i fina omgivningar och fräscha lokaler. På Stöpenskolan visar lärare och elever omsorg om varandra. För oss är det viktigt att alla elever mår bra och att det finns en anledning för varje elev att vilja komma till skolan.

Varmt välkommen till Stöpenskolan!