Bild på Timmersdala skola.

Timmersdala skola

Skolan ligger i samhället Timmersdala nära sjön Lången.

Sedan Timmersdala förskola flyttade in i sina nya lokaler har nu skolan och förskolan en stor gemensam matsal och ett nytt modernt kök. All mat lagas från grunden och varje dag serveras en stor salladsbuffé och ofta också ett vegetariskt alternativ. Skolan äter i tre matlag för att få en lugn matsituation.

Sedan hösten 2014 finns folk- och skolbiblioteket i skolans lokaler. Det innebär mycket goda möjligheter för eleverna att låna böcker och skolan kan tillsammans med bibliotekarien stimulera varje elevs läsintresse.

Skolan består av två huskroppar där fritidshemmet, förskoleklassen och åk 1-3 har sina lokaler i den röda längan. Där finns också skolhälsovård och specialundervisning. Åk 4-6 har sina klassrum i huvudbyggnaden där också slöjdsalarna, biblioteket och matsalen finns.

Skolans vision En levande landsbygd med lekande, lärande, leende barn står för en helhetssyn på barnet/eleven och vad den strävar efter att uppnå: Glada och välmående barn/elever i trygg miljö skapar förutsättningar för att kunna ta till sig god undervisning av välutbildade och engagerade pedagoger.

Timmersdala skola är en liten skola vilket skapar en speciell samhörighet. Alla barn är allas barn betyder att man på skolan tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling, välmående och lärande.

Sedan många år har Timmersdala och Lerdala skolor ett samarbete och har bland annat bedrivit utvecklingsarbete tillsammans med Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. Skolorna har ett gemensamt Elevhälsoteam som träffas varje månad. I Elevhälsoteamet ingår specialpedagog, talpedagog, kurator och skolpsykolog från Barn och elevhälsan samt rektor och lärare från skolorna.