Bild på Värings skola.

Värings skola

Skolan ligger cirka en och en halv mil norr om Skövde i samhället Väring.

Värings skola är den lilla skolan på landet och har elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Personalen är organiserad i två arbetslag: Yngre arbetslaget för förskoleklass - åk 1 och Äldre arbetslaget för åk 4-6.

På skolan finns en härlig skolgård med stora grönområden. Det finns även en isbana på skolgården som är igång på vintern när vädret tillåter. Skolan har också ett skolbibliotek som är bemannat en dag i veckan.

Fritidshemmet är indelat i två avdelningar: Myggan, som har hand om barnen upp till 8 år, och Getingen, eller Klubben som det oftast kallas, för 9-12-åringar. Personalen utgår från barnens intressen och erbjuder varierade och lärorika aktiviteter. Bland annat utnyttjas ofta skolans idrottshall även på fritidstid.