Bild på Värsås skola.

Värsås skola

I en lantlig kulturbygd i samhället Värsås ligger skolan placerad med närhet till naturen.

Skolan tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolan har som mål att alla barn och vuxna ska trivas och känna sig accepterade, respekterade och trygga. Då skolan är liten lägger de stor vikt vid att alla barn är allas barn. Skolans värdegrundsarbete är grundläggande och de har gemensamma aktiviteter tillsammans på skolan.

Pedagogerna möter eleverna där de är och lägger vikt vid att ha ett bemötande som är positivt. De månar om att se varje elev och att ha en helhetssyn på eleverna. Eleverna har individuella mål och pedagogerna arbetar aktivt med att eleverna ska förstå och nå sina mål och ta ansvar för sitt skolarbete.

Skolan arbetar med att stärka elevernas självförtroende och självkänsla och ett sätt är att låta eleverna redovisa för varandra.

Elevernas läsförmåga ses som en viktig grund och därför genomförs ett så kallat ”Läsprojekt” där även hemmen involveras. Skolan har en mycket god stöttning av sin bibliotekarie i arbetet med att främja läsningen.

Man strävar efter att ge inflytande och delaktighet till föräldrarna.

Fritidshemmet kompletterar skolan genom att det ger eleverna möjlighet att utvecklas socialt och att eleverna få vara med på olika aktiviteter med skapande, rörelse och lek.

Skolan har nyligen renoverats och byggts ut. I samband med detta fick skolan en kombisal för bild/slöjd/musik samt en helt ny matsal med tillagningskök.

Närheten till naturen och idrottsområdet gör skolan attraktiv på så vis att en del av undervisningen enkelt kan förläggas dit.