Bild på Trädgårdsstadens skola.

Trädgårdsstadens skola

Skolan ligger i nya stadsdelen Trädgårdsstaden.

Hösten 2018 startade skolan sin verksamhet. Den har kapacitet för drygt 500 elever, hela vägen från förskoleklass till årskurs 6. Skolan är flexibelt byggd för att kunna ställa om till både förskola och skola.

Trädgårdsstadens skola arbetar efter konceptet ”rum i rummet” och det som gör skolan unik är att den fysiska lärmiljön redan är inbyggd. Möblering och utformning av hemvisten är med inriktning på fyra arbetsformer; helklassarbete, grupparbete, pararbete och enskilt arbete, vilket skapar en variation i arbetssättet.

På skolan arbetar man mot att skapa en skola och en känsla av sammanhang för alla elever, oavsett förutsättningar. Alla elever har en plats.