Övriga tjänster

Förutom lantmäteriförrättningar kan vi hjälpa dig med:

  • Fastighetsutredning (utredning av vilka förhållande som gäller för en eller flera fastigheter)
  • Återställande av gränsmärke (en gränsmarkering som försvunnit markeras igen)