Prislista 2023

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning. Anbud om fast pris medföljer då bekräftelse av ansökan skickas ut.

Fast pris

Normalpris för några typer av förrättningar.

Avstyckning
Bilda en ny fastighet, mindre än 5 000 m²,
med fältarbete
ca 42 000 kronor

Fastighetsreglering (enklare marköverföring mellan två fastigheter)
- med fältarbete  ca 42 000 kronor
- om fältarbete inte behövs ca 26 000 kronor

Sammanläggning
- av två fastigheter ca 30 000 kronor

Särskild gränsutmärkning som eget ärende
1:a punkten   ca 22 000 kronor
2:a punkten och följande ca 1 600 kronor
 
I många fall omfattar en förrättning flera åtgärder. Till exempel vid ett förvärv av en jordbruksfastighet överförs denna fastighet till en grannfastighet. Avstyckning sker samtidigt av ett tidigare brukningscentrum. Kostnaden för denna typ av förrättning kan bli 30 - 50 000 kronor beroende på berörda fastigheters storlek m.m.
 

Timpris

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns timpriser.

Beslutande lantmätare 1 600 kr/h 

 

Tänk på!

Priset avgörs av förrättningens omfattning, det vill säga berörd fastighets eller fastighetsdels storlek, typ av förrättning, eventuella problem eller svårigheter som komplicerad fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens. Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.
 
När förrättningen avslutats skickas en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar. Alla förrättningstjänster är momsfria.