Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Prislista 2017

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning. Anbud om fast pris medföljer då bekräftelse av ansökan skickas ut.

Fast pris

Normalpris för några typer av förrättningar.

Avstyckning
Bilda en ny fastighet, mindre än 5 000 m²,
med fältarbete
ca 37 000 kronor

Fastighetsreglering (enklare marköverföring mellan två fastigheter)
- med fältarbete  ca 37 000 kronor
- om fältarbete inte behövs ca 22 000 kronor

Sammanläggning
- av två fastigheter ca 22 000 kronor

Särskild gränsutmärkning som eget ärende
1:a punkten   ca 21 000 kronor
2:a punkten och följande ca 1 500 kronor
 
I många fall omfattar en förrättning flera åtgärder. Till exempel vid ett förvärv av en jordbruksfastighet överförs denna fastighet till en grannfastighet. Avstyckning sker samtidigt av ett tidigare brukningscentrum. Kostnaden för denna typ av förrättning kan bli 30 - 50 000 kronor beroende på berörda fastigheters storlek m.m.
 

Timpris

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns timpriser.

Specialistlantmätare 1 625 kr/h
Beslutande lantmätare 1 450 kr/h

 

Tänk på!

Priset avgörs av förrättningens omfattning, det vill säga berörd fastighets eller fastighetsdels storlek, typ av förrättning, eventuella problem eller svårigheter som komplicerad fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens. Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.
 
När förrättningen avslutats skickas en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar. Alla förrättningstjänster är momsfria.