Vinnare 2020

2020 års utmärkelse tilldelas Hertig Johans torg

Under våren 2020 hölls en digital samhällsbyggnadsfrukost  där Land Arkitektur AB tilldelades 2020 års stadsbyggnadspris för Hertig Johans torgs ombyggnad.

Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef och Annelie Alsterhem, projektledare tog emot priset. "Så himla roligt. Det här priset känns som en bekräftelse på det jobb vi gjort och att det är första gången en Plats får priset. Det känns jättekul!"

Motiveringen

Skövde stadsbyggnadspris går till en plats som i allra högsta grad bidrar till en rumslig utveckling av Skövde stadskärna och visar på en process där alla inblandade parter har varit lyhörda till platsens förutsättning och allmänhetens krav. Platsen bär tillsammans med flera andra omdanade parker, gator och torg i stadskärnan, en uppmaning till Skövdeborna att mötas och att tillsammans göra platsen till stad.
Skövde kommun visar mod och framtidstro genom att omdana den mest centrala platsen i stadskärnan. Skövde har fått ett torg med funktionalitet och karaktär.
Att projektet var känslosamt stod klart då redan förslaget till gestaltning skapade debatt. Alla engagerade sig och utformningen av en central utomhusmiljö blev allmänt samtalsämne. Efter att torget färdigställts med konst, möbler och träd, så har Hertig Johans torg, vunnit sin plats i Skövdebornas hjärta.

Pristagare

Anders Kling på Land Arkitektur AB sa så här om priset och Hertig Johans torg. Det här var från början en inbjuden tävling från 2016. Där vi tillsammans med andra arkitektkontor tävlade mot varandra. Olika delar lyftes fram som viktiga kriterier i tävlingen, men en av de viktigaste var att knyta ihop torget med gatan och Resecentrum för att skapa en mer sammanhållen helhet.  Det roligaste med den här processen har varit att få arbeta med ett så viktigt stadsrum i en stad som Skövde som betyder så mycket för alla som bor här. Det är så klart en ynnest att få jobba med en stads centrala torg. Vi tycker det är väldigt kul att torget vunnit det här stadsbyggnadspriset. Det känns som en fin utmärkelse. Vi tycker att det är ett fint projekt. Från vårt håll försöker vi lobba för att det ska synas så mycket som möjligt i alla möjliga sammanhang. Under hösten kommer det att ställas ut på en landskapsarkiteturbiennal i Barcelona tillsammans med en rad andra projekt runtom i världen.