Barnens visionsdrömmar under SM-veckan

Under SM-veckan förvandlades julkulan på Hertig Johans torg till en DRÖMKULA med koppling till Vision Skövde 2040

Förutom att besökare kunde lämna sina drömmar om framtidens Skövde i kulan så hade vi även bjudit in barn och elever från några av våra förskolor och skolor att rita teckningar med sina drömmar om Skövde.

 Närmare hundra barn lämnade teckningar till oss i drömkulan! Under vecka 7 och 8 fanns eckningarna uppsatta i stadshusets entréplan (Snipen) och barnen bjöds in att komma förbi och titta. Samtliga drömmar som lämnades i drömkulan har sammanställts  och lämnats över dessa till politiker och berörda tjänstepersoner.
Drömmarna blir värdefull inspiration i det fortsatta visionsarbetet.

Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!