Heldag inspirerade till Visionsarbete

Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad (AVA), sektor medborgare och samhällsutveckling visionsarbete tog fart tack vare en heldag med avdelningens 130 medarbetare

Johan Strömberg är avdelningschef för AVA, där sex enheter inom arbetsmarknad och vuxenutbildning ingår. Han berättar om hur deras visionsarbete tog fart tack vare en heldag med avdelningens 130 medarbetare:

– Visionen kom väldigt lägligt för oss. Vi brukar ha en gemensam värdegrundsdag på hösten varje år, och när vi genomförde den 2022 var visionen alldeles färsk. Det blev naturligt att presentera och prata kring visionen den dagen.

– Vi hade bjudit in en gästföreläsare som skulle föreläsa på temat Kraften i ett starkt medarbetarengagemang. Vi bad honom läsa in sig på visionen och han vävde in den i föreläsningen på ett bra sätt. I början av dagen presenterade jag också visionen för gruppen, så att alla hade samma grundförståelse. Vi konstaterade redan då att mycket i visionen berör våra verksamheter på ett påtagligt sätt.

– När dagen var slut tog varje enhet med sig visionen ”hem”. De fi ck i uppdrag att välja ett fokusområde eller ledord och fördjupa sig i hur de skulle kunna utveckla sitt arbete kring det. Det har lett till intressanta diskussioner och till att många ser lite annorlunda på sitt arbete. – Sedan dess har vi i ledningsgruppen haft återkommande avstämningar kring hur vi ligger till med visionsarbetet. I höst ska vi knyta ihop säcken med en ny föreläsning som återigen utgår från visionen.

– Min uppfattning är att många ser väldigt positivt på visionen och det den står för. Alla medarbetare är involverade, känner sig delaktiga och jobbar verkligen med den utifrån sitt perspektiv. Den är ingen skrivbordsprodukt utan ett levande dokument.