Lättläst version ger många idéer

Gruppen Café och konferens, som är en daglig verksamhet inom LSS-området, tog fram en lättläst version av visionen. Det gav en riktig rivstart i visionsarbetet.

Stödpedagogen Camilla Nilsson och stödassistenterna Lotta Jonsson och Anna Lundkvist berättar:

– Allt började med att vi visade visionsfi lmen och informationshäftet för vår grupp. Vi insåg snart att det var svårt för dem att förstå; de var inte så intresserade och någon undrade varför filmen inte berättades så att de kunde förstå.
Det gav oss idén att ta hjälp av Bild och text samt Korta nyheter; två andra dagliga verksamheter som jobbar med att göra lättlästa nyheter och an[1]nat material. Då blev det stor skillnad!Gruppen blev intresserad av den lättlästa versionen och tog framför allt till sig ledorden.

– Nu pratar vi om visionen varje vecka. Alla får dela med sig av sina tankar kring visionen och vad den kan innebära för oss. Vi har också gjort studiebesök i stadshuset – det var stort för många. Dessutom har vi satt upp den lättlästa visionen på en anslagstavla i våra lokaler, och ska sätta upp bilder på allt vi gör som hänger ihop med visionen.Vi har också tagit fram en QR-kod som leder direkt till visionsfilmen.

– Resultatet har blivit att gruppen verkligen känner sig delaktig. De sprider visionen aktivt till fler verksamheter och till släkt och vänner. Dessutom har de många idéer om hur vi tillsammans kan bidra till visionen.

Härnäst ska vi skapa en egen ”kärlekskula”, som en fortsättning på drömkulan som stod på torget.

– Tack vare gruppens engagemang har vi dragit i gång något som ingen riktigt var förberedd på. Vi har fått i uppdrag för hela daglig verksamhet att fortsätta berätta om vårt arbete för att sprida kunskapen till fl r. Det känns väldigt roligt.