Piloten

En väg till arbete inom bygg-, industri- eller fastighetsbranschen

Skövde kommun, Arbetsförmedlingen och lokala företag driver tillsammans ett projekt som ska underlätta för nyanlända att få prova på arbete inom olika branscher. Projektet har som syfte att få nyanlända i arbete, men också att stötta branscherna med det kompetensförsörjningsbehov som finns.

Efter avslutade studier på SFI finns det möjlighet att prova på arbete inom bygg-, industri- eller fastighetssektorn under en period om tre månader. Skövde kommun som anställer personen står också för lönekostnaden under perioden och företaget har arbetsmiljöansvaret. Företaget förbinder sig inte till något och alla parter kan när som helst avsluta anställningen om det av någon anledning inte fungerar. Om personen anses lämplig för branschen kan Arbetsförmedlingen, efter provperioden, erbjuda en arbetsmarknadsutbildning. Efter genomförd utbildning finns det också stora möjligheter att få ett reguljärt arbete.

Intresserade företag kan kontakta Arbetsförmedlingen eller avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad på kommunen.