Ung Arena

Vi är ett team som under några år arbetat med ett projekt som heter Ung Arena 9.0. Projektet är sedan en tid avslutat och dess metod är implementerad i Skövde kommuns verksamheter.

Vi jobbar med ungdomar i åldrarna 16–29 år som behöver stöd till studier, praktik eller arbete. Vårt mål är att alla personer skall närma sig arbete eller studier.

Vi har ett tätt samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och även många av kommunens verksamheter. Detta har lett till ett gränsöverskridande samarbete som visat sig gynnsamt för ungdomarna.

Så arbetar vi

  • Vi lyssnar, lär känna ungdomen och hjälper personen på väg mot arbete
  • Tillsammans fokuserar vi på och utvecklar personens kunskaper, resurser och starka sidor
  • Vi hjälper till att ordna praktikplatser
  • Vi kan vara ett stöd vid praktik, arbete eller studier
  • Vårt stöd utformas individuellt utifrån personens specifika situation, förutsättningar och intressen

 

Vi har även tillgång till kommunens verksamheter

  • Praktikplatser
  • Arbetsträningsplatser
  • Arbetsförmågebedömning

 

Kontakt: Du når oss via mail, ungarena@skovde.se eller via Skövde kommuns kontaktcenter, telefon 0500-49 80 00.

Besöksadress: ArbetsmarknadsenhetenKylarvägen 1B, Skövde