Skövdemodellen 2.0

Skövdemodellen 2.0 har arbetats fram av Skövde kommun och består av olika arbetsmarknadsinsatser där flera aktörer ingår. Grundidén i modellen är att hjälpa dig utifrån din bakgrund att få stöd i att hitta vägen till jobb eller studier inom rimlig tid.

Sidan är under uppbyggnad!