KAA, Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns till för ungdomar mellan 16-20 år som inte har påbörjat eller fullföljt ett gymnasieprogram.

För att omfattas av aktivitetsansvaret är ungdomen:

  • 16–20 år
  • Folkbokförd i Skövde Kommun
  • Har fullgjort sin skolplikt
  • Ej påbörjat eller fullföljt nationellt gymnasieprogram.

 

Vårt uppdrag är att söka upp och ta kontakt med de ungdomar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret för att gemensamt kartlägga och göra en plan framåt. I första hand vill vi stötta den unge till att hitta motivation tillbaka till skolan eller andra studieformer men det kan också handla om att stötta kring:

  • Studie- och yrkesvägledning
  • Praktikplats
  • Vägledande och coachande samtal
  • Jobbsökaraktiviteter
  • kontakter med andra myndigheter
  • Hjälp och stöd med insatser hos andra leverantörer ex. Studio Ludum.

 

Kartläggning av nuläge och framtidsplan

Vid det första mötet träffar du antingen arbetsmarknadskonsulenterna själv eller tillsammans med dina föräldrar beroende på din ålder. Vid dessa möten kartläggs dina behov och förutsättningar för att skapa en planering framåt utifrån dina individuella behov och önskemål. 

Lagstyrt stöd

Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16–19 år är lagstadgat och regleras i skollagen 29 kap 9 §.

Vill du boka en tid, veta mer eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig!

Besöksadress:

Arbetsmarknadsenheten, Kylarvägen 1B