Avgifter

Kommunfullmäktige fastställer de ansöknings- och tillsynsavgifter som ska tas ut för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Ansökningsavgifterna skall vara betalda innan ansökan behandlas.

 

Följande taxa gäller från och med 2024-02-01 och handläggning sköts genom TiS, Lidköpings kommun.

Alkohol

Stadigvarande serveringstillstånd

 • Allmänheten, slutet sällskap

8 000 kr

 • Cateringverksamhet i slutna sällskap

8 000 kr

 • Paustillstånd

5 000 kr

 • Ändringar i tillståndet stadigvarande

(tex serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck)

3 500 kr

 • Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt

(tex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta)

600 kr

 • Provsmakning vid tillverkning

6 000 kr

 • Konkursförvaltare (max 3 mån)

3 000 kr

 

 • Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/ Bolagsändring

4 500 kr

 • Servering i gemensamt serveringsutrymme

4 000 kr

  

Tillfälliga serveringstillstånd (tillsynsavgift ingår)

 • Allmänheten längre än tre dagar

6 500 kr

 • Allmänheten upp till 3 dagar

5 500 kr

 • Slutna sällskap

800 kr

 • Slutna sällskap sammanhängande dagar – plus 100 kr/dag

100 kr

 • Paustillstånd (max 3 mån)

1 000 kr

 • Provsmakning vid arrangemang

4 000 kr

 • Servering i gemensamt serveringsutrymme (max 1 mån)

1 000 kr

  

Övrigt

 • Kunskapsprov (ingår möjlighet till två omprov)

1 500 kr

 

 

Grundavgift tillsyn årligen (baseras på serveringsställets öppettider)

 • Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl 22.00.

2 500 kr

 • Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00

4 000 kr

 • Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.00

5 000 kr

 • Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00

6 000 kr

Tillsynsavgift omsättning, kr (årsomsättning av alkoholdrycker som redovisas i restaurangrapporten)

0 – 50 000

750 kr

50 001 – 100 000

1 500 kr

100 001 – 250 000

3 000 kr

250 001 – 500 000

6 000 kr

500 001 – 1 000 000

8 000 kr

1 000 001 - 5 000 000

12 000 kr

5 000 001 - 10 000 000

13 000 kr

10 000 001 -

14 000 kr

  

Tobak

Försäljningstillstånd

Detaljhandel/partihandel

 

 • Ansökan om försäljningstillstånd

7 200 kr

 

 • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd

5 600 kr

 • Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden

4 400 kr

 • Anmälan om förändrat försäljningstillstånd

2 000 kr

 

 

Tillsynsavgift

Detaljhandel/partihandel/servering av:

 

 • Folköl

1 500 kr

 • Tobak

6 000 kr

 • Tobaksfria nikotinprodukter

1 500 kr

 • Receptfria läkemedel

1 500 kr

 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 500 kr