Serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin och starköl får endast ske om tillstånd har meddelats enligt alkohollagen. Detta gäller varje form av alkoholservering mot ersättning.

En enkel tumregel är att vid försäljning av alkohol i en serveringslokal krävs ett tillstånd. Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering året runt eller vid ett enstaka tillfälle till allmänheten,  en förening, företag eller annat slutet sällskap.
 

För olika tillstånd ställs olika krav.

Allmänt gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar att hen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att sökanden skall 

  • ha kunskaper om svensk alkohollagstiftning
  • fullfölja sina åtaganden till det allmänna
  • visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav

För att visa att man har kunskaper i alkohollagstiftningen skall i normalfallet ett kunskapstest göras hos kommunen.

Det finns en e-tjänst för att söka serveringstillstånd. I denna finns en möjlighet att betala ansökningsavgiften för det tillstånd du söker.

Avgift för serveringstillstånd

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för de olika tillstånden och hur tillsynen över de restauranger som har serveringstillstånd går till kan du läsa vidare i riktlinjerna.