Folköl

Försäljning av folköl

Om du säljer folköl måste detta anmälas till kommunen, innan du startar försäljningen. Du är skyldig att ha ett egentillsynsprogram. I egentillsynsprogrammet skall man kunna läsa hur ditt företag och personalen jobbar för att följa de regler som finns. Folköl får inte säljas till någon som är under 18 år.

För att få sälja folköl krävs att du har anmält att du säljer livsmedel till Miljösamverkan Östra Skaraborg. Du skall ha en permanent lokal. Din affär måste ha ett brett matutbud. En tumregel är att man skall kunna gå till din butik och köpa varor till alla dagens måltider. För att  få servera folköl krävs att man serverar mat.
 
 
Tillsyn
Kommunen och Polisen har tillsynen över försäljning av folköl . Kommunen tar ut en tillsynsavgift av de företag som säljer folköl.