Hur ansöker man

Bild på processkarta

(Klicka på bilden för att se den i större storlek)

Vilka handlingar skall vara med ansökan beror på vilken bolagsform man har.

Det är också lite olika krav som gäller beroende på vad det är för tillstånd man söker.

För att få reda på vilka krav som finns för brandskydd följ länken till höger.

Permanenta tillstånd alla bolagstyper

Handlingar från Bolagsverket

Registreringsbevis/ändringsbevis från Bolagsverket. Beviset får inte vara äldre än 3 månader Konkursfrihetsbevis Personnummerutrag  på de personer som inte är firmatecknare men som har ett betydande inflytande i företaget.

Handling som styrker behörighet
Handling som visar att man har rätt att underteckan ansökningshandlingen eller teckna firman, om detta inte framgår av registreringsbeviset.

Planritning
Ritning över serveringslokalerna i A4 format. A Man skall kunna se vad som är matsal/bordsavdelning och antalet platser vid bord skall framgå.

Finansiering
Handlingar som visar var investerat kapital kommer ifrån. Det kan vara lånehandlingar, bryggeriavtal, balansrapport etc. Handlingarna skall visa var allt investerat kapital kommer ifrån.

Kopia av anmälan/registrering från Miljösamverkan Östra skaraborg

Beskrivning av verksamhetens inriktning
Beskrivningen skall ange öppettider, ev. åldersgränser, målgrupp. Skall det finnas underhållning, dans eller spel. Vart hänvisas rökande gäster. Finns bostäder i närheten, hur långt är det till dessa och är det många lägenheter eller endast ett fåtal.

Kopia av hyreskontrakt
Äger sökanden fastigheten skall kopia på lagfarten lämnas istället.

Kopia av köpeavatal/arrendeavtal
Hela avtalet inkusive bilagor

Budget
Skall gälla första årets drift

Handlingar från Skatteverket
F-skattebevis, momsregistreringsbevis och arbetsgivarregistrering

Brandsäkerhet
Kopia på planen för systematiskt brandskydd

Kopia inbetald ansökningsavgift
Om du inte betalt via e-tjänsten

Meny
Förslag till meny. Vid tillstånd till allmänheten ska den innehålla förrätter, huvurätter och efterrätter.

 

Aktiebolag

Uppgift om ägarförhållanen
Kopia av aktieboken

Handelsbolag/ Kommanditbolag

Uppgift om ägarförhållanden
Kopia av bolagsavtal

Tillfälligt tillstånd till Allmänheten


Avtal

Avtal med fest/konsertarrangör

Verksamhetsbeskrivning
Information om åldersgränser, arrangör,ev dans. Hur sker marknadsföringen  och hur sker tillsynen över serveringsområdet.

Ritning över serveringsytan


Offentlig tillställning
Kopia på polisens  tillstånd för offentlig tilställning samt bilagor.

Meny

Gällande tillstånd
Har du ett stadigvarande tillstånd i en annan kommun bifoga en kopia av detta.


Uppgift om ägarförhållanden
Har du inte ett stadigvarande tillstånd skall en kopia på aktieboken skickas med. Handelsbolag/kommanditbolag ska skicka med bolagsavtal.

 

 

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap

 

Kopia av kvitto på inbetald ansökninsavgift
Om du inte betalt via e-tjänsten


Handling som styrker att du är firmatecknare
Ex protokoll som visar att du ha rätt att skriva under avtal. För företag gäller en kopia på registrereingsbeviset om du inte har stadigvarande tillstånd i kommunen.