Information om jobben

Vi har extrajobb på äldreboenden, inom hemtjänsten, på bostäder med särskild service, korttidshem och som personlig assistent. Välkommen med din ansökan!

Just nu gör du din intresseanmälan för extrajobb inom vård och omsorg genom att skicka in ditt CV och personligt brev till bemanningsenhetenSVO@skovde.se. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via telefon.

Funktionsnedsättning: Korttidshem för barn och ungdomar

Som stödassistent på korttidshemmet arbetar du med barn och ungdomar som har olika funktionsvariationer som är på korttidshem under en begränsad period. Syftet kan vara att de ska få ett miljöombyte i vardagen eller att anhöriga ska få avlastning. Som stödassistent stöttar du i vardagens alla moment utifrån behov, förutsättningar och önskemål. Stödassistenter planerar och genomför olika aktiviteter  tillsmmans med barnet/ungdomen utifrån intresse och förutsättningar. Det kan vara promenader, bad, bowling och andra aktiviteter.

 


Funktionsnedsättning: Bostad med särskild service

När du arbetar på en gruppbostad eller servicebostad arbetar du med personer som har psykiska, fysiska och intellektuella funktionsvariationer. I arbetet ingår att erbjuda stöd i det dagliga livet utifrån den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. Det kan till exempel vara stöd vid personlig omvårdnad, hjälp vid matlagning eller att planera och genomföra olika aktiviteter.

 

Äldreboende

På ett äldreboende har du varierande arbetsuppgifter som är utformade efter brukarens behov, önskemål och förmåga. Det arbete du utför ger trygghet och en meningsfullhet för våra äldre och kan handla om allt från personlig omvårdnad, till en promenad eller fika tillsammans. I arbetet ingår bland annat att hjälpa till vid toalettbesök, dusch, påklädning och måltider.

 

Hemtjänst

Inom hemtjänsten ger du personer stöd och hjälp i deras eget hem. Stödet du ger varierar och kan till exempel vara hjälp med personlig omvårdnad och dagliga sysslor som städning, inköp, matlagning, stöd vid förflyttning, läkemedelshantering och ledsagning.

Du utgår från en hemtjänstlokal där du och dina kollegor träffas vid arbetsdagens början. Du arbetar oftast självständigt men vissa arbetsmoment kan utföras tillsammans med en kollega. För att arbeta i hemtjänsten behövs ofta körkort för manuell växellåda, eftersom du ska ta dig mellan olika bostäder. Inom några hemtjänstområden finns det möjlighet att gå eller cykla istället för att köra bil.

 

Personlig assistent

Som personlig assistent arbetar du hemma hos individen. Du är ett stöd i vardagen och målet är att brukaren ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet är anpassat utifrån den brukare du arbetar med och kan därför vara mycket varierande. Det kan till exempel innebära att stötta i vardagen med saker som personlig hygien, förflyttning, kommunikation och aktiviteter.