Stödassistenter med brukare som ler

Våra värderingar och beteenden

Likabehandling och inkluderande verksamheter är ett självklart perspektiv inom samtliga värderingar och ska därmed synas i våra beteenden och kommunikation. Vi har fyra värderingar med tre tillhörande beteenden, som förklarar hur värderingen ska uppnås.

Vi är öppna och lyhörda 

 • Jag är öppen och lyhörd mot mina kunder och kollegor 
 • Jag lyssnar och vill förstå andra 
 • Jag är ärlig och uppriktig 

 

Vi tar ansvar för helheten 

 • Jag samarbetar för att nå goda resultat för hela Skövde 
 • Jag bidrar till att våra kunder blir nöjda 
 • Jag tar ansvar för en hållbar utveckling, både idag och för framtiden 

 

Vi gör varandra bättre 

 • Jag ser och bekräftar andra 
 • Jag ger och tar emot feedback 
 • Jag pratar med dig, inte om dig 

 

Vi vågar 

 • Jag kommer med nya perspektiv och utmanar mig själv och andra 
 • Jag vågar lita på andra, vara positiv och framåtblickande 
 • Jag delar med mig av mina kunskaper och utvecklas av mina misstag