Kvinna skriver på whiteboard

Våra kvalitetsprinciper

Vi har sju kvalitetsprinciper som beskriver hur vi ska tänka och agera för att få verksamheten att fungera på bästa möjliga sätt. Genom att arbeta utifrån kvalitetsprinciperna förbättrar vi kvaliteten och resultatet i våra verksamheter.

  • Vi har kundernas behov i fokus 

 

  • Vi fattar långsiktiga och faktabaserade beslut 

 

  • Vi tänker och arbetar processinriktat 

 

  • Vi arbetar med ständiga förbättringar och innovation 

 

  • Vi lär av andra och varandra 

 

  • Vi har alla medarbetares delaktighet  

 

  • Vi har ett engagerat ledarskap