Jag är missnöjd med min socialsekreterare och/eller ett beslut som har fattats

Om du är missnöjd med din socialsekreterare och/eller ett beslut som har fattats kan du kontakta socialsekreterare eller dennes chef. Om du ändå inte är nöjd kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är en myndighet som har till uppgift att se till att socialtjänsten fungerar så bra som möjligt.

Socialjouren omprövar inte beslut som har fattats av ordinarie socialtjänst.

Datum