Mina pengar är slut

Du kan vända dig till socialtjänsten i din hemkommun och göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kommer då att inleda en ekonomisk utredning för att se om du är berättigad till bistånd. Om en akut situation har uppstått som du själv inte har kunnat förutse kan du ansöka om hjälp hos socialjouren.

Datum