Kan jag göra anmälan anonymt?

Ja, som privatperson kan du anonymt göra anmälan om oro för ett barn, ungdom eller en vuxen. Kom då ihåg att inte lämna ditt namn och telefonnummer. Fundera gärna på varför du vill vara anonym. Det är oftare lättare för socialtjänsten att hjälpa individen om vi kan uppge vem uppgifterna kommer ifrån. Uppger du namn och telefonnummer så kan vi också nå dig för att återkomma med nya frågor. Om anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så detaljerad som möjligt eftersom socialsekreteraren i efterhand inte kan be om kompletterande information. 

Den som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldig att anmäla vid misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa, och får därmed inte lämna en anonym anmälan. 

Datum