Jag är orolig för mitt barn när den är hos den andre föräldern

När det gäller ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge där vårdnadshavare inte kommer överens är socialtjänstens möjligheter att hjälpa till begränsade. Som vårdnadshavare har ni lika stora rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Exempelvis var barnet ska bo och vistas samt hur umgänge ska regleras. Om du behöver råd och stöd kring hur du ska agera kan du vända dig till familjerätten i din hemkommun.

Datum