Min förälder har äldreomsorg och jag är orolig över att hen inte svarar i telefonen.

Socialjouren handlägger inte ärenden gällande äldreomsorg eller funktionsvariation. För att komma i kontakt med hemvårdspersonal, boenden eller kommunens larmcentral, kontakta 1177.

Datum