Jag har ingenstans att sova i natt

Vuxna har ett långtgående ansvar att på egen hand lösa sin situation. Det är viktigt att du söker hjälp hos socialtjänsten i din hemkommun för att få stöd och hjälp. Om en akut situation har uppstått och du riskerar att befinna dig i en nödsituation som du själv inte har kunnat förutse kan du ansöka om hjälp hos socialjouren.

Datum