Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att en person kommer hem och ger dig den hjälp du behöver, så att din familj får tid till egna aktiviteter eller möjlighet att vila. Avlösarservice kan du få när som helst under dygnet och insatsen kan vara regelbunden eller tillfällig.