Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med vissa funktionsnedsättningar rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Korttidstillsyn är fritidsverksamhet för barn och ungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning och inte kan vara ensamma hemma när föräldrarna arbetar. Korttidstillsyn kan man ha före skolan börjar på morgonen och efter att skolan slutar på eftermiddagen samt under lovdagar om föräldrarna arbetar.

Ansökan om korttidstillsyn sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder och beslutar om insatsen

Den enskilde betalar ingen avgift för korttidstillsynen, men man betalar för maten.

Korttidstillsyn finns på:

  • Blåvingen
  • Larsesgården
  • Tallkotten.

Blåvingen korttid