Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Om du är över tolv år och behöver hjälp av någon medan dina föräldrar arbetar eller studerar och du inte är i skolan kan du ha rätt att få korttidstillsyn. Det innebär vanligtvis att du får vara på något av kommunens korttidshem där du får den hjälp du behöver av personal.  

Korttidstillsyn kan du ha rätt till även om dina föräldrar inte arbetar eller studerar, om du har behov av meningsfull sysselsättning samt att få träffa andra.  

Blåvingen korttid