Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Om du är under 18 år och på grund av din funktionsnedsättning har så stora omvårdnadsbehov att du inte kan bo kvar i din familj kan du ha rätt att bo i ett familjehem eller en bostad med särskild service tillsammans med andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Där får du den hjälp du behöver av personal. Insatsen kan även bli aktuell vid skolgång på annan ort.