Ledsagarservice

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med vissa funktionsnedsättningar rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Personer som har en funktionsnedsättning och inte kan komma ut på aktiviteter på egen hand kan få ledsagare. Ledsagningen kan vara regelbunden eller fås vid enstaka tillfällen.

Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.

Den enskilde betalar ingen avgift för att ha en ledsagare.