Personlig assistans

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa funktionshinder rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Den som är under 65 år och har stora och omfattande funktionsnedsättningar samt behöver stöd för att klara sina grundläggande behov kan få personlig assistans.

Till grundläggande behov räknas personlig hygien, på- och avklädning, måltider, kommunikation eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om den enskilde. 

Ansökan om personlig assistans sker hos kommunens LSS-handläggare eller hos Försäkringskassan. För att Försäkringskassan ska bevilja assistans krävs att den enskilde behöver mer än 20 timmar personlig assistans i veckan för att klara de grundläggande behoven.

Den enskilde har inflytande på vem denne vill ha som personlig assistent. Den enskilde kan välja kooperativ, bli egen arbetsgivare eller låta kommunen anställa personerna. Mer information kan ges av LSS-handläggarna. 

Schablonbelopp 2021 för utförare av personlig assistans: 292 kr/timme.

Fakturan skickas digitalt E-faktura (skovde.se). Viktigt att ange referens YY460000.