Kontaktperson

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med vissa funktionsnedsättningar rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

En kontaktperson ska vara en medmänniska som ska underlätta för en vuxen eller ett barn med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Kontaktpersonen kan exempelvis hjälpa till så att den enskilde kan delta i fritidsaktiviteter eller ge råd i vardagssituationer.

Den som har en funktionsnedsättning och har svårt att komma ut på aktiviteter på egen hand kan få en kontaktperson. Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder och beslutar om insatsen.

Att ha kontaktperson är avgiftsfritt.

kontaktperson