Ansökan och begäran

Ansökan/begäran om insatser enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du måste ansöka/begära insatser enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta gör du hos Skövde kommuns LSS-handläggare. Efter första kontakten vill vi att du inkommer med ansökan/begäran skriftligen. Blankett finns på hemsidan och vi hjälper gärna till att skicka ut blanketten och/eller hjälpa er att fylla i.

Som en viktig del i utredningsprocessen vill vi träffa dig. Det brukar ta 1-3 veckor efter inkommen skriftlig ansökan till första hembesöket. Under denna tid är det bra om du ser till att du får tillgång till nödvändiga intyg och för att inte ansökningsprocessen ska fördröjas är det viktigt att dessa intyg finns tillgängliga så snart som möjligt, gärna vid första hembesöket.

Under förutsättning att erforderliga intyg inkommit kommer beslut fattas gällande din ansökan inom 3 månader.

Om du upplever din situation akut kan du vända dig till biståndsbedömare, sektor vård och omsorg, eller sektor socialtjänst för bedömning av ditt eventuella behov av insatser enligt Socialtjänstlagen i avvaktan på beslut om insatser enligt LSS.

 

Förhandsbesked för Dig som bor i annan kommun

Om du bor i annan kommun men har för avsikt att flytta till Skövde är det bra om du använder dig av blankett Begäran om förhandsbesked enligt 16 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skickar in till oss i god tid, se blankett bland dokumentet till höger.

Denna begäran ersätter i så fall blankett om ansökan/begäran om insatser enligt LSS.

Då detta är ett förhandsbesked och en förberedelse inför eventuella kommande insatser i Skövde kommun kan handläggningstiden enligt 16 § LSS vara upp till 6 månader.

 

Ansökan enligt LSS