Träffpunkt Skultorp

Träffpunkten i Skultorp har öppet när vi har planerade aktiviteter, se månadsprogram. Telefon 0500 - 49 87 77.

 

Vår verksamhet har ett brett utbud av olika aktiviteter som passar alla och som stimulerar till trivsel och samvaro. Exempelvis sittgymnastik, bingo, fester, allsång och spel.
Alla pensionärer, både boende och besökare är varmt välkomna.

 

Träffpunkt Skultorp