Årskurs 7-9

Avståndskaravet för elever i årskurs 7-9 är minst 4,0 km mellan hemmet och skolan. De flesta som är berättigade till skolskjuts beviljas det per automatik på grund av avstånd, och då behövs ingen ansökan. Eleverna planeras med skolskjuts till och från skolan alla dagar.

Från årskurs 7 kan eleverna i Skövde kommun fritt välja vilken kommunal skola de vill gå i, och beviljas skolskjuts per automatik till vald skola om avståndskravet uppfylls. Uppmätt avstånd till den registrerade skolan visas direkt i e-tjänsten så du vet om kravet uppfylls eller inte för aktuell elev. Om avståndet uppfylls behöver du inte gå vidare med ansökan på grund av avstånd. 

Om eleven går i en annan skola än den som är registrerad i e-tjänsten, fyller man i den skolans namn i fältet bredvid. Var uppmärksam på att avståndet till den valda skolan då inte kommer visas i e-tjänsten.

Har eleven valt en fristående skola måste ny ansökan lämnas in inför varje nytt läsår. Fyll i namnet på vald friskola i e-tjänsten, men var uppmärksam på att avståndet till den valda skolan inte kommer visas. Rätten till skolskjuts är också begränsad, se mer info här.

Vill man ansöka om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild orsak, ska ansökan alltid lämnas in inför varje nytt läsår och anledningen ska motiveras. Gäller både kommunala och fristående skolor.

Elever som har växelvis boende och som behöver skolskjuts på grund av avstånd eller annan orsak från den adressen eleven inte är folkbokförd på, måste också ansöka inför varje nytt läsår.

Ansökan ska vara inkommen senast 15 april för att garanterat kunna vara igång från skolstart.

Till e-tjänsten