Förskoleklass - årskurs 6

Avståndskaravet för elever i förskoleklass-årskurs 3 är minst 2,0 km och för årskurs 4-6 minst 3,0 km mellan hemmet och skolan. De flesta som är berättigade till skolskjuts beviljas det per automatik på grund av avstånd, och då behövs ingen ansökan. Eleverna planeras med skolskjuts till och från skolan alla dagar.

Om avståndet uppfylls men barnet inte är i behov av skolskjuts (t.ex. går på fritids), ska du meddela det genom att skicka ett mail till skolskjuts@skovde.se. Ange alltid barnets namn samt skola och årskurs. Rätten till skolskjuts kvarstår hela läsåret från aktuell adress, och om behovet av skolskjuts ändras under läsårets gång meddelar du trafikhandläggare så en planering kan göras.

Alla avstånd mäts i kommunens planeringssystem. Uppmätt avstånd till den registrerade skolan visas direkt i e-tjänsten så du vet om kravet uppfylls eller inte för aktuell elev. Om avståndet uppfylls behöver du inte gå vidare med ansökan, om ingen annan skola har valts än den som anvisats av kommunen gällande skolskjuts. Då kan rätten till skolskjuts vara begränsad, se mer info här. Om eleven valt en annan skola än den som är registrerad i e-tjänsten, fyller man i den valda skolan i fältet bredvid. Var uppmärksam på att avståndet till den valda skolan då inte kommer visas i e-tjänsten.

Elever i blivande förskoleklass som kommer gå i den skola kommunen har anvisat gällande skolskjuts och uppfyller avståndkravet, ska alltså inte ansöka om skolskjuts på grund av avstånd. Vill man däremot åberopa trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild orsak, måste en ansökan alltid lämnas in inför varje nytt läsår och anledningen ska motiveras. Det gäller också elever som valt en annan skola än den kommunen anvisat.

Elever som har växelvis boende och behöver skolskjuts från den adressen eleven inte är folkbokförd på, måste också ansöka inför varje nytt läsår.

Ansökan ska vara inkommen senast 15 april för att garanterat kunna vara igång från skolstart.

Till e-tjänsten