CSN - studiefinansiering

CSN, Centrala studiestödsnämnden, är den myndighet som administrerar studiestöd. Du som ansöker om studiemedlen vänder dig direkt till CSN.

För dig som studerar som vuxen finns följande alternativ till studiefinansiering:
  • Studiemedel
  • Studiestartstöd
  • Studiestöd för den som är under 20 år 

Studiestartstöd är en möjlighet för dig som tillhör en specifik målgrupp, se mer på länken om vilka krav som ställs länk. Du ansöker om studiestartstöd  genom din hemkommun oavsett vart du studerar. Kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.
 
Genom att klicka på länken under relaterad information når du CSN:s hemsida, där du hittar mer information om studiefinansiering. Givetvis kan du även få information om studiefinansiering via studievägledarna vid Skövde Yrkeshögskola.